Obróbka cieplna i klasyfikacja zębatki motocyklowej

Stres związany z obróbką cieplną można podzielić na stres termiczny i stres tkankowy. Odkształcenie przedmiotu obrabianego po obróbce cieplnej jest wynikiem połączonego efektu naprężenia termicznego i naprężenia tkanki. Stan naprężenia obróbki cieplnej w elemencie obrabianym i skutek jaki wywołuje są różne. Naprężenie wewnętrzne spowodowane nierównomiernym ogrzewaniem lub chłodzeniem nazywa się naprężeniem termicznym; wewnętrzny stres spowodowany nierównym czasem transformacji tkanki nazywany jest stresem tkankowym. Ponadto naprężenie wewnętrzne spowodowane nierównomierną transformacją wewnętrznej struktury przedmiotu obrabianego nazywa się naprężeniem dodatkowym. Ostateczny stan naprężenia i wielkość naprężenia przedmiotu obrabianego po obróbce cieplnej zależy od sumy naprężenia termicznego, naprężenia tkanki i naprężenia dodatkowego, zwanego naprężeniem szczątkowym.
Odkształcenie i pęknięcia powstałe przez obrabiany przedmiot podczas obróbki cieplnej są wynikiem połączonego efektu tych wewnętrznych naprężeń. Jednocześnie pod wpływem naprężenia obróbki cieplnej niekiedy jedna część przedmiotu obrabianego znajduje się w stanie naprężenia rozciągającego, a druga w stanie naprężenia ściskającego, a czasem rozkład stanu naprężenia każdej części przedmiotu obrabianego może być bardzo skomplikowane. Należy to przeanalizować zgodnie z aktualną sytuacją.
1. Stres termiczny
Naprężenie termiczne to naprężenie wewnętrzne spowodowane nierównomiernym rozszerzaniem się i kurczeniem objętości, spowodowane różnicą w szybkości ogrzewania lub chłodzenia między powierzchnią przedmiotu obrabianego a środkiem lub cienkimi i grubymi częściami podczas obróbki cieplnej. Ogólnie rzecz biorąc, im większa szybkość ogrzewania lub chłodzenia, tym większe generowane naprężenie termiczne.
2. Stres tkankowy
Naprężenie wewnętrzne generowane przez nierównomierny czas zmiany objętości właściwej spowodowanej przemianą fazową nazywane jest naprężeniem tkankowym, zwanym również naprężeniem przemiany fazowej. Ogólnie rzecz biorąc, im większa objętość właściwa przed i po transformacji struktury tkanki i im większa różnica czasu między przejściami, tym większe obciążenie tkanki.


Czas postu: Lip-07-2020